Grupos de investigación

IULATERM
Institut Universitari de Lingüística Aplicada
Universitat Pompeu Fabra
IP: Mercè Lorente (desde 2014); M. Teresa Cabré (de 1994 a 2014)
http://www.iula.upf.edu/iulaterm/tpreses.htm

LEXICON
Departamento de Traducción e Interpretación
Universidad de Granada
IP: Pamela Faber
http://lexicon.ugr.es

TECNOLETTRA
Departament de Traducció i Comunicació
Universitat Jaume I
IP: Amparo Alcina
http://tecnolettra.uji.es/es/